Krajowy Koordynator Projektu ONKO Plus

Ćwierć wieku doświadczenia zawodowego:

  • Pośrednik ubezpieczeniowy,
  • Pracownik towarzystwa ubezpieczeń na życie,
  • Autor ubezpieczeń na życie dla dzieci i młodzieży,
  • Edukator ubezpieczeniowy.

Świadomy, profesjonalny i staranny dobór interesujących ofert towarzystw ubezpieczeniowych, dostępnych
dla każdego klienta świadomego swoich potrzeb - to
moja Pasja.
Z
adzwonić po poradę.

Jarosław Kaczmarek
600 148 603