Zwykłe Ubezpieczenie Grupowe nie Wystarczy...
Jarosław Kaczmarek tel. 600 148 603

Ochrona Chorobowa 
ONKO PLUS
w Każdym Zakładzie Pracy!

Jak poradzisz sobie FINANSOWO, jeśli zachorujesz?

Co jeśli zachoruje Partner lub Twoje Dziecko?

Weź udział w sondzie:

Ile pozostało do Twojej DIAGNOZY Nowotworowej?
Pomyśl o ONKO Plus przed DIAGNOZĄ!

Ochrona Chorobowa ONKO PLUS
dla Ciebie i Rodziny


Poważne zachorowania

Zakres ochrony obejmuje 3 pakiety, które opisujemy poniżej (szczegóły w OWU):

PAKIET PODSTAWOWY: nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, pomostowanie naczyń wieńcowych (by-pass), transplantacja jednego z głównych narządów, ciężkie oparzenie, śpiączka, wystąpienie choroby Creutzfeldta-Jakoba. (10 jednostek)

PAKIET I: wszczepienie sztucznej zastawki serca, utrata wzroku, utrata słuchu, utrata mowy, stwardnienie rozsiane z trwałym ubytkiem neurologicznym, kleszczowe zapalenie opon mózgowych i mózgu, borelioza, wirusowe zapalenie wątroby typu B, będące wynikiem wykonywania obowiązków służbowych, transfuzji krwi i dializy, wirusowe zapalenie wątroby typu C, zakażenie wirusem HIV, będące wynikiem wykonywania obowiązków służbowych, transfuzji krwi i dializy. (10 jednostek)

PAKIET II: oponiak, choroba Parkinsona, choroba Alzhaimera, choroba Huntingtona, angioplastyka naczyń wieńcowych (PTCA), operacja aorty w wyniku nieszczęśliwego wypadku, niedokrwistość aplastyczna, łagodny nowotwór mózgu, utrata kończyny, porażenie kończyn w wyniku nieszczęśliwego wypadku, sepsa vs posocznica, wścieklizna, zator  tętnicy płucnej (ZTP), choroba neuronu ruchowego, zakażona martwica trzustki, bakteryjne zapalenie  wsierdzia, tężec, bąblowiec mózgu (bąblowica, echinokokoza), ropień mózgu, operacja aorty brzusznej/piersiowej, gruźlica, przewlekłe zapalenie wątroby typu B lub C, wstrząs anafilaktyczny. (22 jednostki)

UBEZPIECZENIE => Najszybsze Pieniądze na LECZENIE!

Program ONKO PLUS nie ma zastąpić Państwa aktualnego Ubezpieczenia Grupowego, ale ma zapewnić Państwu i członkom Rodziny wysoką Ochronę Chorobową, jakiej Zwykłe Ubezpieczenie Grupowe nie zapewnia ze względu na jego charakter.

Najważniejsza część Programu ONKO PLUS dotyczy chorób nowotworowych. Co roku w Polsce ponad 170.000 osób otrzymuje diagnozę - RAK ZŁOŚLIWY. Każda z tych osób mając ochronę ONKO PLUS mogłaby uzyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych tuż po diagnozie.

Tylko Ubezpieczenie CHOROBOWE może zapewnić tak duże środki finansowe wypłacane bezpośrednio na konto Chorego. Podstawą do wypłaty świadczeń są wyłącznie dokumenty medyczne chorego.  Nie są wymagane żadne faktury za usługi medyczne.

Program ONKO PLUS można uruchomić już od pierwszego dnia najbliższego miesiąca, jeśli akces do niego wyrazi minimum 11 Pracowników Zakładu Pracy. Można także - przy odpowiednio wysokim udziale Pracowników - znieść (wykluczyć) wszystkie pokazane w tabeli okresy karencji.

Pokazane w tabeli składki można znacząco obniżyć dzięki odpowiednio dużej partycypacji (uczestnictwie) Pracowników Zakładu Pracy (minimalna składka to 40 złotych). Duże znaczenie dla wysokości świadczeń ma także niski średni wiek całej ubezpieczonej grupy. Można go znacznie obniżyć dzięki udziałowi w Programie ONKO PLUS pełnoletnich dzieci Pracowników.

Podobny Program ONKO PLUS w wersji indywidualnej możesz kupić prywatnie tutaj...
Ta prywatna propozycja może okazać się przydatna dla jeszcze większego wzmocnienia swojej ochrony chorobowej lub aby umożliwić DOSTĘP osobom z dalszej rodziny lub znajomym.
Kup indywidualnie,
 jeśli w Twoim Zakładzie Pracy nie uda się uruchomić programu grupowego.


Zapraszamy do rozmów w celu optymalizacji warunków Programu w Państwa Zakładzie Pracy.

7 kroków do uruchomienia ONKO PLUS w Twojej Placówce

  1. Przekazanie Dyrekcji i Pracownikom Placówki propozycji Programu ONKO PLUS
  2. Szczegółowe omówienie Programu na spotkaniu z pracownikami - osobistym lub Online (np. na Teams)
  3. Przygotowanie listy osób zainteresowanych przystąpieniem do Programu
  4. Wyliczenie możliwych rabatów i przygotowanie WNIOSKU o zawarcie ubezpieczenia
  5. Wypełnienie DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA przez każdą z ubezpieczających się osób
  6. Złożenie podpisów na wnioskach i deklaracjach i dokumentach uzupełniających
  7. Wystawienie polisy i rozpoczęcie ochrony

Zadzwoń do mnie
600 148 603

Krajowy Koordynator Projektu

Pomoc organizacyjna:
Biuro Regionalne
TUnŻ Compensa S.A.

66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Nadbrzeżna 17, lokal 33 (I piętro)

tel. 95 - 725 72 86
Pn - Pt: w godz. 8:00 - 16:00